เอกสารวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ck news   

เอกสารวิชาการ แบบคำขอต่างๆ

เอกสารวิชาการ แบบคำขอต่างๆ

 1. แบบลงทะเบียนเรียน ดาวน์โหลด
 2. แบบลงรายชื่อนักเรียนเลือกชุมนุม ดาวน์โหลด
 3. แบบขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดาวน์โหลด
 4. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
 5. แบบประเมินกิจกรรมชุมนุม ดาวน์โหลด
 6. แบบสังเกตการสอน ดาวน์โหลด
 7. แบบประเมินครูผู้สอน_โดยนักเรียน ดาวน์โหลด
 8. แบบประเมินข้อสอบ ดาวน์โหลด
 9. บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ ดาวน์โหลด
 10. พันธสัญญา นิเทศร่วมพัฒนา ดาวน์โหลด
 11. รูปแบบการเขียนหน่วยการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
 12. รูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
 13. แบบการขออนุมัติใช้แผนจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
 14. แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม ดาวน์โหลด
 15. บันทึกรายงานผลการประกวดแข่งขัน ดาวน์โหลด
 16. แจ้งการขาดเรียนของนักเรียนต่อผู้ปกครอง ดาวน์โหลด
 
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง